Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten inzake leveringen en/of diensten zijn toepasselijk de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 16 november 2022 / depotnummer 208/2022.

VMRG voorwaarden 2022

Kamer van Koophandel nummer 57895783.